Pedagoško vijeće

PEDAGOŠKO VIJEĆE

ČLANOVI PEDAGOŠKOG VIJEĆA ŠKOLSKA GODINA 2018./2019.

Ravnateljica
Đurđica Fuštar
prof.
Voditeljica stručno pedagoške službe – stručna suradnica pedagoginja
Jasna Orešković
dipl. pedagog
Stručna suradnica - pedagoginja - predsjednica Pedagoškog vijeća
Marija Sučić Vojnović
prof.
Stručna suradnica – psihologinja
Tea Antolčić
mag. psych.
Stručna suradnica - knjižničarka
Iva Štiglić
mag. ehnol. et antrop. et mag.bibl
zamjena za
Maju Medenjak
prof.
Voditeljica A smjene
Ivana Podnar
prof.
Voditeljica B smjene
Ivana Kovačić
prof.
Voditeljica školskih radionica
Ljiljana Mesarov
opt. teh. spec
Voditelj laboratorija
Ervin Palanović
dipl.ing.
Voditeljica obrazovanja odraslih i ispitna koordinatorica
Sudarshana Roshi
prof.
Voditelj stručnog vijeća -
HRVATSKOG JEZIKA
Ivana Gračanin Gabrić
prof.
Voditeljica stručnog vijeća -
STRANI JEZICI
Sanja Cvijanović
prof.
Voditeljica stručnog vijeća - DRUŠTVENA SKUPINA PREDMETA
Marija Samardžija
dipl. kateheta
Voditeljica stručnog vijeća - MATEMATIKA
Sandra Bodor
prof.
Voditeljica stručnog vijeća - PRIRODOSLOVLJE
Vlatka Njegovan
dipl. ing.
Voditeljica stručnog vijeća - ELEKTROTEHNIKA
Mladenka Maltarić
dipl.ing.
Voditelj stručnog vijeća - RAČUNALSTVO
Hrvoje Šestanj
dipl.ing.
Voditelj stručnog vijeća - STROJARSTVO
Damir Drezga
dipl.ing.
Voditelj stručnog vijeća - OPTIKA
Emil Šatalić
mag.phys.
Voditeljica stručnog vijeća - TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
Branka Dimić
mag.cin.
Voditelj stručnog vijeća - PRAKTIČNE NASTAVE
Stjepan Žeinski
ing.
ZAPISNIČARKA
Maja Perišić