Pedagoško vijeće

PEDAGOŠKO VIJEĆE

ČLANOVI PEDAGOŠKOG VIJEĆA

školska godina 2021./2022.

RAVNATELJICA

Đurđica Fuštar, prof.

VODITELJICA OBRAZOVANJA ODRASLIH I ISPITNA KOORDINATORICA

Sudarshana Roshi , prof.

VODITELJICA STRUČNO PEDAGOŠKE SLUŽBE “ STRUČNA SURADNICA PEDAGOGINJA

Jasna Orešković, dipl. pedagog

STRUČNA SURADNICA “ KNJIŽNIČARKA

Maja Medenjak, prof.

STRUČNA SURADNICA “ PSIHOLOGINJA

Margareta Kovač, mag. psych.

STRUČNA SURADNICA “ PEDAGOGINJA

Marija Suičić Vojnović, prof., predsjednica Pedagoškog vijeća

VODITELJ "A" SMJENE

Mario Matijaščić, mag. educ. geogr. et hist.

VODITELJ "B" SMJENE

Krešimir Labura, struč. spec. ing. meh.

VODITELJICA STRUČNOG VIJEĆA HRVATSKOG JEZIKA

Ivana Koletić, mag. educ. philol. croat.

VODITELJICA STRUČNOG VIJEĆA STRANIH JEZIKA

Marija Eva Mrsel, prof.

VODITELJICA STRUČNOG VIJEĆA DRUŠTVENE SKUPINE PREDMETA

Sudarshana Roshi, prof.

VODITELJICA STRUČNOG VIJEĆA MATEMATIKE

Kristina Milković, mag. educ. math.

VODITELJICA STRUČNOG VIJEĆA PRIRODOSLOVLJA

Katarina Škunca, dipl. ing.

VODITELJ STRUČNOG VIJEĆA ELEKTROTEHNIKE

Alan Legin, dipl. ing.

VODITELJ STRUČNOG VIJEĆA RAČUNALSTVA

Hrvoje Šestanj, dipl. ing.

VODITELJ STRUČNOG VIJEĆA STROJARSTVA

Damir Drezga, dipl. ing.

VODITELJ STRUČNOG VIJEĆA OPTIKE

Emil Šatalić, mag. phys.

VODITELJICA STRUČNOG VIJEĆA TZK

Branka Dimić, mag. cin.

VODITELJ STRUČNOG VIJEĆA PRAKTIČNE NASTAVE

Stjepan Žeinski, ing.

VODITELJICA ŠKOLSKIH RADIONICA

Ljiljana Mesarov, opt. teh. spec.

SATNIČAR

Goran Gomaz, dipl. ing.