P-1 PNEUMATIKA

P-1 PNEUMATIKA

Cilj:

Na seminaru polaznike se upoznaje s zakonitostima pneumatike i pneumatskog upravljanja. Polaznici nakon ovog seminara samostalno mogu napraviti pneumatske sheme s jednim cilindrom, nacrtati shemu na računalu i provjeriti ispravnost iste,
te samostalno sastavljati pneumatske komponente u praksi.

Sadržaj seminara:

  • Osnovi podaci o zraku
  • Dobivanje i razvođenje stlačenog zraka
  • Simboli ISO 1219
  • Pneumatski izvršni elementi cilindri
  • Upravljački elementi razvodnici
  • Logičke funkcija I, ILI, NE
  • Vremenski i tlačni ventili
  • Pneumatsko upravljanje cilindrom

Vježbe:

Svaki sudionik samostalno rješava zadatke, na računalu provjerava nacrtanu shemu te spaja elemente na didaktičkoj opremi i pušta sustav u rad.

Trajanje: 3 dana (cca 24 š.s.)

Nastavni materijal:

Svaki polaznik dobiva nastavne materijale koji se sastoje od priručnika, elektroničkih materijala i vježbi rađenih na seminaru.

Podijeli:

Možda će vas zanimati

EP-1 ELEKTROPNEUMATIKA

Cilj:Polaznika seminara naučiti osnovne zakonitosti elektropneumatike i metode elektropneumatskog upravljanja. Osposobiti ga za samostalan rad u praksi pri projektiranju i održavanju složenog elektropneumatskog sustava. Sadržaj

VIŠE »

EH-1 ELEKTROHIDRAULIKA

Cilj: Polaznika seminara naučiti osnovne zakonitosti elektrohidraulike i metode elektrohidrauličkog upravljanja. Osposobiti ga za samostalan rad u praksi pri projektiranju i održavanju složenog elektrohidrauličkog sustava.

VIŠE »

PH-1 PROPORCIONALNA HIDRAULIKA

Cilj:Polaznika seminara osposobiti za samostalan rad u praksi pri projektiranju proporcionalnog hidrauličkog sustava. Sadržaj seminara: Signalni tok proporcionalne hidraulike Proporcionalni ventili, dizajn i način rada

VIŠE »

PET-1 PROCESNA TEHNIKA 1

Cilj: Polaznika seminara naučiti osnovama i zakonitostima procesne tehnike. Osposobiti ga za samostalan rad s crpkama regulatorima, ventilima, grijačima i senzorima u procesnom sustavu. Sadržaj

VIŠE »