ODBOJKA – MLADIĆI

ODBOJKA – MLADIĆI

Školska ODBOJKAŠKA ekipa u sastavu:

Noa Horvat 3. N, Fran Mužević 4.N, Ivor Jerkić 3. M, Lovro Bartolec 2. B, Petar Šavorić 2.B, Maks Gregorić 2. B, Bartol Nesek 2. B, Danijel Štambuk 3. N, Ivan Vuk 3. N- gore

Mark Zorinić 3. N i Vito Kozina 1. N- dolje

pobijedila je ekipu KLASIČNE GIMNAZIJE 2:0.

Voditeljica: Martina Jurković, prof.