OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PRIGOVORA NA BODOVANJE ISPITA

OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PRIGOVORA NA BODOVANJE ISPITA

Pisani prigovor na bodovanje ispita podnosi se u roku 48 sati od objave rezultata ispita, a u njemu mora biti točno napisano na koji se zadatak odnosi prigovor te objašnjeno u čemu se sastoji nepravilnost.