OBAVIJEST – PRIJEVOZ

Odluka o kriterijima i načinu financiranja javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku goidnu 2021./2022.

city road man person
city road man person

Vlada Republike Hrvatske donijela je, dana 26. kolovoza 2021. Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. (u daljnjem tekstu Odluka) koja je objavljena u Narodnim novinama broj 94/2021.

Kao i proteklih godina sufinancira se 75% međumjesni prijevoz učenicima koji redovito pohađaju srednju školu, te žive više od 5 kilometara od škole u drugom mjestu od mjesta škole. Odluka definira daje međumjesni prijevoz, prijevoz između dva različita mjesta neovisno o tome ulaze li ta dva mjesta u sastav iste ili druge jedinice lokalne samouprave. Učenici koji pohađaju srednje škole u Gradu Zagrebu imaju pravo sufinanciranja međumjesnog prijevoza ukoliko žive na području druge županije ili žive u naseljima na području Grada Zagreba sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, 86/06,125/06,16/07, 95/08,46/10, 145/10, 37/13,44/13, 45/13,110/15).

Učenici koji koriste dva međumjesna javna prijevoza u jednom smjeru ostvaruju pravo na sufinanciranje obje karte međumjesnog prijevoza – kombinirani prijevoz (npr. učenik s jednim prijevoznikom dolazi do Velike Gorice te od Velike Gorice s drugim prijevoznikom dolazi do Zagreba). Dakle, s dva prijevoznika različitih relacija.

Učenicima koji koriste kombinaciju međumjesnog i mjesnog prijevoza sufinancira se samo karta za međumjesni prijevoz

Iznimno pravo na financiranje 100% međumjesnog i mjesnog prijevoza imaju učenici koji redovito pohađaju srednju školu, te žive više od 5 kilometara od škole u drugom mjestu od mjesta škole i članovi su kućanstva koja je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje ili ako je učenik dijete bez roditeljske skrbi, pod skrbništvom, a sve prema propisima iz socijalne skrbi i obiteljskih odnosa.

U dogovoru s prijevoznicima odlučeno je da se svim učenicima dakle svih razreda daju nove potvrde za ovu školsku godinu.

Potvrde učenicima izdaju se sukladno odredbama Odluke te se vodi evidencija o izdanim potvrdama kako ne bi istu učeniku dobio dvije različite potvrde budući da Ministarstvo znanosti i obrazovanja neće priznati dva troška za istu relaciju. Dakle, ukoliko škola učeniku u bilo kojem trenutku izdaje novu potvrdu za drugog prijevoznika/prijevoznike dužna je prethodnom prijevozniku/prijevoznicima i Gradskom uredu za obrazovanje javiti da potvrda nije više važeća.

U slučaju zloupotrebe i davanja neistinitih podataka od strane roditelja (mjesta prebivališta/boravišta, informacija je li učenik u učeničkom domu i si.) roditelji će biti dužni nadoknaditi prijevozniku iznos učeničke karte.

Škola je obvezna voditi evidenciju o izdanim potvrdama i sve podatke o prijevozu redovno ažurirati u e-matici s obzirom da na temelju istih Ministarstvo znanosti i obrazovanja kontrolira i odobrava račune prijevoznicima.

Učenicima koji se voze s prijevoznikom Samoborček EU grupa d.o.o. i nadalje će se refundirati sredstva sukladno odredbama Odluke.

Gradski ured za obrazovanje, Zagreb

Podijelite:

Možda će vas zanimati

RASPOREDI

RASPORED SATI

RASPOREDI SATI Rasporedi sati A smjene i B smjene za učenice, učenike i nastavnice, nastavnike. Rasporedi sati radioničkih vježbi i dnevni raspored nastave RASPORED SATI