O školi-ravnateljica

O školi

ravnateljica Đurđica Fuštar, prof.

Učenika
razrednih odjela
zaposlenika
nastavnika

VIZIJA

  • cjeloživotno učenje svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa u pozitivnom ozračju, s naglaskom na zadovoljavanje potreba svakog učenika prema stjecanju općeobrazovnih i strukovnih kompetencija
  • usmjeravanje svih aktivnosti koje će doprinijeti kvaliteti odgojno-obrazovnog rada i zadovoljavanju svih uvjeta i zahtjeva za postanak Regionalnog centra kompetentnosti (RCK) …

MISIJA

  • osiguravanje uvjeta za uspjeh svakog učenika
  • otvoreno komuniciranje između svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa
  • korištenje različitih metoda i oblika rada te stilova učenja i poučavanja
  • suvremeno opremanje i optimalno korištenje nastavne tehnike i tehnologije
  • organiziranje pedagoško-psiholoških radionica obrazovanja, zdravstvenog odgoja, ekološke i energetske problematike i dr.
  • nastavak provođenja EU i drugih projekata s aktivnim uključivanjem učenika
  • samovrednovanje i vanjsko vrednovanje
  • usmjeravanje svih aktivnosti za postanak Regionalnog centra kompetentnosti (RCK)…

MOTO

Nomen est omen!

ENERGETSKA OBNOVA TEHNIČKE ŠKOLE RUĐERA BOŠKOVIĆA KROZ PROGRAM ZAGREB ENERGETSKI EFIKASAN GRAD (ZagEE) – 2017.