O nama

Sposobnost i mogućnost pojedinca da dođe do najvrjednijeg osobnog kapitala – znanja, ovlada njime te ga primijeni u određenim uvjetima izazov je za svakog mladog čovjeka danas.

Kako doći do novih spoznaja?

Školska knjižnica nudi knjižne i neknjižne izvore informacija fizički smještene u prostoru knjižnice, centralno dostupne, provedene kroz katalog nadohvat ruke korisnicima. Riznica je ljudskog znanja i kulture, mjesto gdje se mogu dobiti odgovori na sva pitanja, poticajna na vlastiti stvaralački i istraživački duh, a sve to osnova je samostalnog i osobnog razvoja svakog učenika.

Osnutkom Tehničke škole Ruđera Boškovića osnovana je i školska knjižnica smještena u prizemlju stare zgrade – hodnik prema C objektu, prostoriji III-39. Iako prostorno mala, sadrži bogat fond lektire, lijepe književnosti i stručne literature. Broji oko 1 150 članova. Podijeljena je u dvije prostorije, jednu manju namijenjenu za rad učenika u kojoj su smješteni časopisi i referentna zbirka te drugu veću prostoriju u kojoj se nalazi cijeli fond knjižnice: stručna literatura raspoređena prema stručnim skupinama, lektira te bogata zbirka beletristike. Cjelokupni fond knjižnice obuhvaća oko 10 000 svezaka i 13 naslova časopisa koji se svake godine obogaćuje novim naslovima.

Učenicima i djelatnicima Škole omogućeno je posuđivanje knjiga tijekom cijele školske godine. Korisnicima nastojimo biti od pomoći pri pisanju radova i obavljanju zadataka, pretraživanju informacija, odabiru i pronalaženju građe te rješavanju informacijskih upita. Povećavanjem knjižničnog fonda, informiranjem učenika i nastavnika, stvaranjem računalne baze podataka, uvođenjem svih nositelja informacija i standardizacijom njihove obrade osiguravamo dostupnost informacija svim korisnicima školske knjižnice. Također, edukacijom korisnika kroz satove informacijske pismenosti te provođenjem plana knjižničnog obrazovanja korisnika, promoviranjem važnijih datuma i događaja nastojimo osposobiti naše učenike za život odgovornih građana.

 

 Znati učiti u novije vrijeme zahtjeva drugačiji pristup učenju, rezultat čega je učenje utemeljeno na promjenama, rješavanju problema, pretraživanju i selekciji informacija na svim dostupnim medijima te kontinuiranom cjeloživotnom obrazovanju. 

"Najnasilniji element društva je neznanje."

Emma Goldman