O nama – odrasli

OSTVARIVANJE OBRAZOVANJA

pridružite nam se i počnite graditi najtraženiju karijeru koja je danas dostupna. Pobrinut ćemo se da svaki program bude lako razumljiv i da svi polaznici postignu istu razinu stručnosti koja je potrebna za današnju hi-tech industriju i dalje obrazovanje.

UPISI

Upis u srednjoškolske programe prekvalifikacije i doškolovanja provodi se na temelju NATJEČAJA, koji se objavljuje u javnim glasilima u rujnu, a izvođenje programa započinje u listopadu. Isprave koje kandidati trebaju priložiti uz prijavu: – svjedodžbe prethodno obrazovanja – domovnicu – rodni list Polaganje nostrifikacijskih ispita ili iznimno malih nadoknada u doškolovanju provodi se cijele nastavne godine. Upis u programe usavršavanja i osposobljavanja provodi se temeljem javnog oglasa, a izvođenje započinje kad se ustroji obrazovna skupina. Programi seminara i tečajeva za unapređivanje rada i svladavanje novih tehnologija dogovaraju se, posebno programiraju, upisuju i ostvaruju prema zahtjevima i potrebama korisnika.

ISPITI

Polaznici polažu razlikovne, dopunske i predmetne ispite kada ispune obveze koje su za svaki predmet definirane operativnim programom. Ispiti se mogu prijavljivati i polagati svaki mjesec cijele nastavne godine. Obrana Završnog rada u programima za stjecanje srednje stručne spreme polažu se sukladno Pravilniku u tri roka (ljetnom, jesenskom i zimskom). U ostalim programima završni i kontrolni ili ispit za stjecanje certifikata polaže se prema posebnim uvjetima upisanoga programa.

RJEŠENJA I UGOVORI

Svaki polaznik obrazovanja odraslih dobiva osobno rješenje o upisu u kojem su naznačene različitosti između upisanog programa i prethodnog završenog obrazovanja, obveze polaganja razlikovnih, dopunskih i predmetnih ispita, te ostvarivanje prijeko potrebnih vježbi. Međusobna prava i obveze polaznika i Škole definiraju se ugovorom o obrazovanju.

 

IZVOĐENJE PROGRAM

Nastava se izvodi prema Godišnjem planu i programu rada škole, a ostvaruje u obrazovnim skupinama i individualno. Škola izvodi programe različitim oblicima, i to redovnom nastavom, konzultativno-instruktivnom nastavom (nastavne cjeline i vježbe koje polaznici ne mogu svladati samostalnim radom) i individualnim konzultacijama, te samostalnim radom polaznika. Trajanje obrazovanja odraslih razlikuje se od redovnog obrazovanja. Ono značajno ovisi o motivaciji polaznika, broju ispita, radnom i stručnom iskustvu, kvaliteti prethodnog obrazovanja, vremenu koje su polaznici spremni posvetiti obrazovanju, te o razini usvojenosti nastavnih sadržaja koja odgovara njihovim očekivanjima.

programi obrazovanja

PROGRAMI

Tehničar za elektroniku, tehničar za računalstvo, tehničar za mehatroniku, tehničar za očnu optiku

STRUČNI SEMINARI

Pneumatika, Elektropneumatika, Elektrohidraulika, Regulacija, Robotika, Senzori s analognim izlazom, Labview, Mehtronika, Solarne elektrane PV-1, Pneumatsko upravljanje, Hidraulika, Upravljanje, Programiranje PLC-Simatic S/-200, Senzori s binarnim izlazom, Procesna tehnika 1, Mikrokontroleri 1, CCNA Security, Solarni toplovodni sustavi

programi usavršavanja i osposobljavanja

Specijalist za računalne mreže – CCNA, Operater za računalne mreže CCNA, Ispitivanje, ugradnja i popravak uređaja za bilježenje u cestovnom prometu, Specijalist za proizvodne sustave i robotiku, Specijalist za procesne sustave, Specijalist/ica za solarne fotonaponske sustave , Specijalist/ica za toplovodne sustave, Monter/ka fotonaponskih sustava, Monter/ka solarnih toplovodnih sustava