O CENTRU OIE I ENERGETSKE ELEKTRONIKE

Da bi se održala brzina globalnog razvoja zahtjevi za energijom se povećavaju. To povećanje potražnje energije ne možemo namiriti energijom dobivenom samo iz fosilnih goriva, jer nije u skladu s održivim razvojem iz poznatih činjenica vezanih uz globalno zagađenje stakleničkim plinovima.

S druge strane tehnološki razvoj omogućio nam je korištenje prvenstveno energije sunca, vjetra, vode, plime i drugih prirodnih izvora energije koji su u skladu s održivim razvojem i ne ispuštaju stakleničke plinove u okolinu za vrijeme eksploatacije uređaja.

Tehnička škola Ruđera Boškovića osnivanjem Centra obnovljivih izvora energije i energetske elektronike (OIEiEE) pridružila se globalnoj težnji i trendovima proizvodnje energije iz obnovljivih izvora.

CILJ

Cilj Centra obnovljivih izvore energije i energetske elektronike je obrazovanje učenika, te podizanje općeg znanja iz područja obnovljivih izvora energije i energetske elektronike., ali i prekvalifikacija , te dopunsko obrazovanje odraslih.

Osim osnovnih i dosadašnjih znanja iz područja obnovljivih izvora energije i energetske elektronike centar ima zadaću pratiti brzi tehnološki razvoj na tom području, te implementirati i prenositi učenicima i polaznicima nova tehnološka dostignuća na tom području.  

Centar je predviđen za obrazovanje i usavršavanje nastavnika, te djelatnika u privredi i ostalih zainteresiranih pojedinaca i grupa.

ZADATCI

Zadatci Centra obnovljivih izvora energije i energetske elektronike:

 • Podizanje kvalitete znanja tehničara koji završavaju Tehničku školu Ruđera Boškovića
 • Podizanje kvalitete znanja drugih škola – razmjena iskustva
 • Trajno obrazovanje nastavnika
 • Normiranje vježbi kojima se stječu specifična stručna znanja
 • Dopunsko školovanje polaznika iz proizvodnih tvrtki, cjeloživotno učenje
 • Prekvalifikacija uz pomoć Zavoda za zapošljavanje i drugih tvrtki koje se bave zapošljavanjem
 • Specijalističko usavršavanje u obliku specijalističkih tečajeva za zaposlene u proizvodnim tvrtkama.

 

SEMINARI U CENTRU

Koncept seminara koji se održavaju u centru bazira se na načinu učenja uz rad, gdje teoretsku nastavu prati praktična nastava u obliku laboratorijskih vježbi na didaktičkoj opremi, te vježbi montaže i spajanja na stvarnoj opremi. Za seminare postoje skripte i programi u pisanom i elektronskom obliku.

Popis seminara koji će se izvoditi u centru:

 • Fotonaponski sustavi
 • Solarni toplovodni sustavi
 • Mali vjetrogeneratori
 • Biomasa
 • Vodik i gorivi članci
 • Spremnici energije
 • Elektro energetski pretvarači
 • Mikroupravljači u energetskoj elektronici

Centar OIE i EE preuzeo je iz Centra za nove tehnologije programe usavršavanja vezane uz obnovljive izvore energije, a programe usavršavanja na području energetske elektronike razvijat će u skladu s potrebama.

Programi usavršavanja su namijenjeni već zaposlenim radnicima koji imaju formalno strukovno obrazovanje, koje je potrebno osvježiti novim tehnološkim postupcima i novim područjima primjene.