NOVI RADIO-AMATERI

NOVA GRUPA UČENIKA TEHNIČKE ŠKOLE RUĐERA BOŠKOVIĆA POLOŽILA ZA ISPIT RADIO-AMATERA P RAZREDA

Od početka školske godine 2017./2018., Hrvatski DX klub je u školi organizirao novi tečaj za radio-amatere P razreda. Tečaj je ponovo organiziran za učenike drugih razreda i pohađalo ga je 47 učenika. Tečaj su vodili Nikola Perčin i Zdravko Balen, predsjednik i tajnik Hrvatskog DX kluba.

Ispitu koji je organiziran 02. prosinca 2017. godine pristupila su 24 učenika i svu su ga uspješno položili. Drugi ispitni rok će biti u siječnju 2018. godine kada će se omogućiti polaganje ispita i ostalim učenicima.

Već od idućeg tjedna novi mladi radio-amateri će početi raditi iz prostorija Hrvatskog DX kluba na Jarunu i to zajedno s nešto starijim mladim radio-amaterima, koji su učenici trećih i četvrtih razreda škole ili su maturirali u razdoblju od 2012. do 2016. godine, a svi su pohađali tečaj koji je bio u školi organiziran prethodnih godina.

Koristiti će se pozivna oznaka  9A17YOTA . To je posebna pozivna oznaka koju je dodijelila Hrvatska agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) povodom mjeseca aktivnosti mladih radio-amatera članica Međunarodne radio-amaterske unije regije 1 (IARU Region 1).

U toj aktivnosti čiji je puni naziv Youngsters On The Air – December Month mladi radio-amateri iz država članica IARU Region 1 (Europa, Afrika, Bliski Istok i sjeverna Azija) u svrhu promocije radio-amaterizma među mladeži rade pod posebnim pozivnima oznakama koje pored oznake države iz koje se radi i ima obvezan dodatak „ YOTA“.

Kao i prethodnih godina mladi radio-amateri, učenici Tehničke škole Ruđera Boškovića su u ime Hrvatskog radioamaterskog saveza dobili čast i obvezu da sudjeluju u ovoj aktivnosti.

 

Novi mladi radio-amateri će početi raditi iz škole kada to dopusti dinamika građevinskih radova koji se odvijaju na školi.