NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2024./2025.

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2024./2025.

Ravnateljica
Đurđica Fuštar
prof.
Predsjednik Upisnog povjerenstava
Zoran Dumančić
mag. ing. el.

Na temelju Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025. Ministarstva znanosti i obrazovanja, od 20. svibnja 2024., učenici se prijavljuju i upisuju elektronički putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole https://srednje.e-upisi.hr (u daljnjemu tekstu: NISpuSŠ).

U školskoj godini 2024./2025. Tehnička škola Ruđera Boškovića upisuje učenike u programe tehničar za elektroniku, tehničar za računalstvo, tehničar za mehatroniku i tehničar za očnu optiku. Sve o upisnoj strukturi i programima koje učenici mogu upisati pogledajte na poveznici upisna struktura.

 

POSEBNI UVJETI
VAŽNI ZA UPIS

Natjecanje iz znanja koje škola boduje pri upisu: Natjecanje iz informatike-računalstva (Infokup).

Popis zdravstvenih zahtjeva za programe obrazovanja u skladu s Jedinstvenim popisom zdravstvenih zahtjeva srednjoškolskih programa u svrhu upisa u 1. razred srednje škole nalazi se u natječajnom tekstu za svako zanimanje.

Upis učenika bit će u: 

  • srijedu, 10. srpnja 2024., od 10.00 do 18.00 sati;
  • četvrtak, 11. srpnja 2024., od 8.00 do 16.00 sati;
  • petak, 12. srpnja 2024., od 8.00 do 12.00 sati.

Dokumente za upis potrebno je osobno donijeti u školu ili dostaviti elektroničkim putem preko online obrasca za predaju dokumenata za upis u 1. razred koji se nalazi na mrežnim stranicama škole na sljedećoj poveznici: https://www.tsrb.hr/upis-u-1-razred/. Navedeni datumi (10., 11. i 12. srpnja 2024. godine) odnose se na oba načina dostave dokumenata.

  1. Upisnica (ispisana, popunjena i potpisana od roditelja/skrbnika i učenika).
  2. Liječnička svjedodžba medicine rada za strukovni kurikulum Tehničar za računalstvo, Tehničar za mehatroniku i Tehničar za elektroniku (s točnim nazivom strukovnog kurikuluma kojega učenik upisuje).
  3. Potvrda liječnika školske medicine za program obrazovanja Tehničar za očnu optiku (s točnim nazivom programa obrazovanja kojega učenik upisuje).
  4. Preslika svjedodžbe osmog razreda.
  5. Dokumenti na temelju kojih je učenik ostvario izravan upis.
  6. Privola za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka učenika (Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka Uredba EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/18.). Dostupna na web stranici škole , pod izbornikom Upis u 1. razred.

Datum provjere znanja stranog jezika koji je uvjet za upis, a učenik ga nije učio u osnovnoj školi:                                     

– 26. lipnja 2024., u 9.00 sati za učenike s teškoćama u razvoju

– 04. srpnja 2024., u 9.00 sati za redovite učenike

NAPOMENA: Navedeni posebni uvjeti odnose se na sve strukovne kurikulume i program obrazovanja.

KLJUČNI DATUMI
LJETNI ROK

Opis postupka

Datum

Početak prijava u sustav

27. 5. 2024.

Registracija kandidata izvan redovitog sustava obrazovanja RH putem srednje.eupisi.hr

27. 5. do 24. 6. 2024.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi Središnjem prijavnom uredu

27. 5. do 24. 6. 2024.

Prijava obrazovnih programa

28. 6. do 8. 7. 2024.

Prijava programa koji zahtijevaju dodatne provjere

28. 6. do 1. 7. 2024.

Dostava dokumentacije:● Stručnog mišljenja HZZ-a za programe koji to zahtijevaju● Dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr)

28. 6. do 4. 7. 2024.

Provođenje dodatnih ispita i provjera i unos rezultata

2. 7. do 5. 7. 2024.

Brisanje kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete s lista

5. 7. 2024.

Unos prigovora

8. 7. 2024.

Objava konačnih ljestvica poretka

10. 7. 2024.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole:1) Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektronski putem srednje.e-upisi.hr ili dolaskom u školu na propisani datum2) Potvrda liječnika školske medicine – dostavlja se putem online obrasca na poveznici  https://forms.office.com/r/SiUmQGP9aM srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum i3) Potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada- dostavlja se putem online obrasca na poveznici  https://forms.office.com/r/SiUmQGP9aM ili dolaskom u školu na propisani datum. Točan datum zaprimanja dokumenata dolaskom u školu objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škola.

10. 7. do 12. 7. 2024.

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

15. 7. 2024.

Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

9. 8. 2024.

ONLINE PREDAJA DOKUMENATA
ZA SVE STRUKOVNE KURIKULUME

TEHNIČAR/TEHNIČARKA
ZA ELEKTRONIKU

Zanimanje tehničara za elektroniku je uzbudljivo i dinamično polje koje pruža priliku za rad s najnovijom tehnologijom. Svaki dan je nova avantura; možete raditi na popravcima, dizajnu ili čak razvoju novih elektroničkih uređaja. Ako vas zanima kako stvari rade i volite rješavati probleme, ovo bi moglo biti savršeno zanimanje za vas!

TEHNIČAR/TEHNIČARKA
ZA RAČUNALSTVO

Zanimanje tehničara za računalstvo je dinamično i izazovno. Kao tehničar za računalstvo, bit ćete odgovorni za instalaciju, konfiguraciju i održavanje računalnih sistema i mreža. Također ćete pružati tehničku podršku i rješavati probleme koji se mogu pojaviti. Ovo zanimanje zahtijeva stalno učenje i prilagodbu novim tehnologijama, što ga čini uzbudljivim i nikada dosadnim!

TEHNIČAR/TEHNIČARKA
ZA MEHATRONIKU

Tehničar za mehatroniku je zanimanje koje spaja znanja iz mehanike, elektronike i informatike kako bi se stvorili složeni sustavi koji mogu obavljati različite zadatke. Ovo je izuzetno dinamično i uzbudljivo polje koje nudi brojne mogućnosti za kreativnost i inovacije. Ako vas zanima tehnologija i kako stvari rade, ovo bi moglo biti savršeno zanimanje za vas!

TEHNIČAR/TEHNIČARKA
ZA OČNU OPTIKU

Tehničar za očnu optiku je stručnjak zadužen za izradu i prilagodbu naočala i kontaktnih leća prema individualnim potrebama klijenata. Ovo zanimanje zahtijeva preciznost, strpljenje i dobro razumijevanje kako ljudsko oko funkcionira. Tehničari za očnu optiku surađuju s oftalmolozima i optometristima kako bi osigurali najbolju moguću korekciju vida. Ako vas zanima rad s ljudima i imate sklonost prema tehničkim detaljima, ovo bi moglo biti savršeno zanimanje za vas!