NATJEČAJ ZA UPIS U 1. RAZRED

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

Tehničar za računalstvo obrazuje se za obavljanje poslova u području projektiranja, izrade računalnih programa, nadziranja, dijagnosticiranja i otklanjanja hardverskih i softverskih problema te održavanja računala.

U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023. UPISUJEMO:

5 razrednih odjela - 120 učenika bodovni prag 67
UVJETI UPISA

TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU

Tehničar za elektroniku radi na pripremanju razvojne, tehnološke i operativne dokumentacije proizvodnje, montiranju i ispitivanju elektroničkih uređaja i opreme, njihovu posluživanju i održavanju, tehničko-administrativnim poslovima te poslovima projektiranja, montaže i održavanja elektroničke opreme.

U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023. UPISUJEMO

2 razredna odjela - 48 učenika bodovni prag 65
UVJETI UPISA

TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU

Tehničar za mehatroniku projektira, nadograđuje i održava mehatroničke sustave – strojeve, alate i uređaje koji se sastoje od elektroničkih, strojarskih, optičkih, automatiziranih i kompjuteriziranih sklopova. Bavi se projektiranjem automatskih strojeva, naprava i alata te prema potrebi nadograđuje navedene uređaje. Izrađuje tehnološku dokumentaciju za neki uređaj uz pomoć specijaliziranih računalnih programa (CAD/CAM, SOLID, EDGE, CATIA).

U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023. UPISUJEMO:

2 razredna odjela - 48 učenika bodovni prag 65
UVJETI UPISA

TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU

Tehničar za očnu optiku izrađuje pomagala za vid (naočale za vid, leće, sunčane naočale), popravlja ih i prodaje. Prema nalazu liječnika oftalmologa izrađuje propisane leće i ugrađuje ih u okvir naočala. Pri izradi naočala obavlja nekoliko poslova: brusi optičko staklo, brusi leće da bi ih oblikovao prema odabranom okviru naočala, ugrađuje leće u okvir naočala. Obavlja i sve vrste popravaka na okvirima naočala te zamjenjuje stakla i leće.

U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023. UPISUJEMO

1 razredni odjel - 26 učenika bodovni prag 60
UVJETI UPISA

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

 1. Upisnica (ispisana, popunjena i potpisana od roditelja/skrbnika i učenika);
 2. Liječnička svjedodžba:
  1. Za strukovni kurikulum Tehničar za računalstvo, Tehničar za mehatroniku i Tehničar za elektroniku potrebna je liječnička svjedodžba medicine rada – s točnim nazivom strukovnog kurikuluma kojega učenik upisuje;
  2. Za program obrazovanja Tehničar za očnu optiku potrebna je potvrda liječnika školske medicine – s točnim nazivom programa obrazovanja kojega učenik upisuje;
 3. Original svjedodžbe osmog razreda;
 4. Dokumenti na temelju kojih je učenik ostvario dodatni bod/dodatne bodove, odnosno izravan upis.
 5. Privola za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka učenika (Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka Uredba EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/18.)
  1. OBRAZAC PRIVOLE  

VAŽNA NAPOMENA:

Neovisno upisujete li se u 1. razred u školi ili online, u terminima određenim za upis trebate dostaviti svu traženu dokumentaciju navedenu u Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole.
Primjere dokumenata možete vidjeti u PDF primjerima ispod na poveznicama postavljenim u tekstu natječaja. 

Vaši dokumenti mogu se po izgledu razlikovati od danih primjera i mogu biti izdani od drugih odgovarajućih ustanova osim ustanova navedenih u primjerima.

Ukoliko se upisujete online, trebate priložiti sve tražene dokumente u skeniranom obliku u PDF formatu.

Originale traženih dokumenata će trebati dostaviti početkom školske godine 2022./2023. u dogovoru s razrednikom.

UPISI - ROKOVI ZA PREDAJU DOKUMENATA

Upis učenika bit će u:
ponedjeljak, 11. srpnja 2022., od 8.00 do 16.00 sati;
utorak, 12. srpnja 2022., od 8.00 do 16.00 sati.
srijeda, 13. srpnja 2022., od 8.00 do 12.00 sati.

Dokumente za upis potrebno je osobno donijeti u školu ili dostaviti elektroničkim putem preko online obrasca za predaju dokumenata za upis u 1. razred.
Navedeni termini (11., 12. i 13. srpnja 2022. godine) odnose se na oba načina dostave dokumenata.

ONLINE OBRAZAC ZA PREDAJU DOKUMENTA

Prijava korisničkom oznakom iz sustava AAI@EduHr
ONLINE OBRAZAC ZA UPIS

POSEBNI UVJETI ZA UPIS

 • Popis predmeta posebno važnih za upis
  • Zajednički element vrednovanja za upis kandidata u sve srednjoškolske programe obrazovanja čine prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.
  • Predmeti koji se boduju:
   • Hrvatski jezik
   • Matematika
   • prvi strani jezik (Engleski jezik, Njemački jezik)
   • Fizika
   • Tehnička kultura
   • Kemija
 • Natjecanje iz znanja koje škola boduje pri upisu: Natjecanje iz informatike-računalstva (Infokup).
 • Popis zdravstvenih zahtjeva za programe obrazovanja sukladno Jedinstvenome popisu zdravstvenih zahtjeva srednjoškolskih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole.
 • Datum provjere znanja stranog jezika koji je uvjet za upis, a učenik ga nije učio u osnovnoj školi:

  – 23. lipnja 2022., u 11.00 sati za učenike s teškoćama u razvoju;
  – 29. lipnja 2022., u 9.00 sati za redovite učenike.

 • NAPOMENA: Navedeni posebni uvjeti odnose se na sve strukovne kurikulume i program obrazovanja.