MAT liga

STRUČNO VIJEĆE MATEMATIKE

MAT liga - 2. kolo

Dana 5. prosinca 2018. godine održano je 2. kolo MAT lige. Naša četveročlana ekipa natjecala se u kategoriji četverogodišnjih strukovnih škola. Nakon održanog prvog kola 10. listopada 2018. bili smo prvi, a poziciju smo zadržali i nakon drugog kola!
MAT liga je ekipno matematičko natjecanje učenika osnovnih i srednjih škola. Nastala je sa željom popularizacije matematike, veće motivacije učenika i njihovih mentora u radu te poticanja zajedništva i timskog rada.