Kategorije
Stručna literatura

Kako stvoriti inovatore : stvaranje mladih koji će promijeniti svijet, Tony Wagner

Kategorije
Stručna literatura

Svjetska povijest stripa : od 1968. do danas, Dan Mazur i Alexander Danner

Kategorije
Stručna literatura

Oluja u mozgu : snaga i svrha tinejdžerskog mozga, Daniel J. Siegel

Kategorije
Stručna literatura

Umijeće kreativnog razmišljanja, Rod Judkins

Kategorije
Stručna literatura

Zbirka konceptulanih zadataka iz fizike, Nikola Poljak

Kategorije
Stručna literatura

Misliti brzo i sporo, Daniel Kahneman

Knjigu pronađi u katalogu knjižnice!

Kategorije
Stručna literatura

Umjetna inteligencija u praksi, Bernard Marr

Knjigu pronađi u katalogu knjižnice!