IZOBRAZBA ZA CERTIFICIRANE INSTALATERE FOTONAPONSKIH SUSTAVA – NOVI TERMIN – OŽUJAK

IZOBRAZBA ZA CERTIFICIRANE INSTALATERE FOTONAPONSKIH SUSTAVA – NOVI TERMIN – OŽUJAK

solar panels on brown wooden dock

NOVI TERMIN

IZOBRAZBE ZA CERTIFICIRANJE MONTERA FOTONAPONSKI SUSTAVA

OD 27. OŽUJKA 2023. DO 31. OŽUJKA 2023.

PRIJAVE DO 20. OŽUJKA 2023. ILI DO POPUNJENJA!!!

Uvjet za stjecanje statusa certificiranog montera fotonaponskih sustava:
1. Zanimanje iz područja elektrotehnike s radnim iskustvom

Razina kvalifikacije i potrebno radno iskustvo
4.1- trogodišnje strukovno obrazovanje elektrotehničkog usmjerenja,  5 godina
4.2 – četverogodišnje strukovno obrazovanje elektrotehničkog usmjerenja,  3 godine
5 i više obrazovanje elektrotehničkog usmjerenja,  2 godine

Zanimanje se potvrđuje preslikom odgovarajuće svjedodžbe ili diplome.
Radno iskustvo se potvrđuje potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu i stažu, te opis radnog iskustva u struci od poslodavca.
2. Liječnička potvrda za sposobnost obavljanja rada na visini većoj od 3m prema posebnom propisu
3. Završen program izobrazbe i položeni ispit znanja (teoretski i praktični) za certificiranog montera fotonaponskih sustava – ispit se polaže nakon seminara

Ovim programom izobrazbe stječu se teorijska i praktična znanja u trajanju od 40 sati (20 sati teorije i 20 sati praktične nastave)

Nakon odslušanog programa izobrazbe  dobiva se UVJERENJE O ZAVRŠENOM PROGRAMU IZOBRAZBE i pristupa se polaganju ispita, nakon položenog ispita dobiva se CERTIFIKAT ZA RADOVE POSTAVLJANJA FOTONAPONSKIH SUSTAVA.

Polaznik izobrazbe uz ispunjenu prijavu prilaže i dokumentaciju:

  1. Presliku svjedodžbe ili diplome
  2. presliku potvrde HZZMO o radno-pravnom statusu i stažu ili elektronski zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZZMO ili potvrdu o radnom iskustvu u struci
  3. opis radnog iskustva na poslovima u struci
  4. liječničku potvrdu za sposobnost obavljanja rada na visini većoj od tri metra prema posebnom propisu.
CIJENA PROGRAMA IZOBRAZBE: 760,00 €
CIJENA POLAGANJA ISPITA:  240,00 €