Europska godina mladih 2022.

Europska godina mladih 2022.

Europska godina mladih 2022. nalazi se iza nas, ali ostaje nam njezino bogato naslijeđe kao temelj budućih projekata i politika u području mladih. Središnji državni ured za demografiju i mlade zahvaljuje svima vama koji ste sudjelovali u različitim događanjima u Hrvatskoj, a njih je prema podacima Europskog portala za mlade bilo više od 1400. Osobito zahvaljujemo vama koji ste sudjelovali na završnoj konferenciji „Europska godina mladih 2022. – Iskoristi priliku“ u Zagrebu 10. listopada 2022. godine. 

Kao podsjetnik, ali i poticaj za daljnje uključivanje u projekte i programe za mlade objavljujemo video i letak