Ekipno natjecanje Ekipa za 5+ (Festival matematike)

Ekipno natjecanje Ekipa za 5+ (Festival matematike)

Na ekipnom natjecanju Ekipa za 5+, u sklopu Festivala matematike u Puli, koje je održano online u ponedjeljak, 9. svibnja 2022. s početkom u 10 sati sudjelovalo je osam učenika naše Škole, u dvije kategorije, GIGA S ( 1. i 2. razred srednje strukovne škole) i TERA S (3. i 4. razred srednje strukovne škole).

U kategoriji GIGA S natjecali su se učenici:

Dominik Dragović, 1.B (Marijana Krnić)

Mislav Palčić, 1.C (Kristina Milković)

Mihael Orak, 1.F (Tena Hedžet)

Sara Ćorluka, 2.G (Martina Šemeš)

i ostvarili su ukupno 7. mjesto, a u kategoriji strukovnih škola 1. mjesto.

U kategoriji TERA S natjecali su se učenici:

Dubravko Mateša, 3.A (Kristina Milković)

Jan Volenec, 3.C (Sandra Bodor)

Dario Sučevac, 4.A (Marijana Krnić)

Marko Pekas, 4.H (Filip Terzić)

i ostvarili su ukupno 23. mjesto, a u kategoriji strukovnih škola 3. mjesto.

 

Voditeljica Stručnog vijeća matematike

Kristina Milković