Državna matura

DRŽAVNA MATURA

obavijesti, upute, vremenici, ključni datumi ..

ISPITNA KOORDINATORICA

Sudarshana Roshi, prof.

KONZULTACIJE ZA DRŽAVNU MATURU

Ponedjeljak 12.45 – 17.55
Srijeda 12.45 – 16.00
Petak 11.55 – 15.10

KALENDAR POLAGANJA DRŽAVNE MATURE LJETNI ROK 2018./2019.

PRIJAVE: 1. 12. 2018. – 15. 2. 2019. (do 12.00 sati)
OBJAVA REZULTATA: 10. 7. 2019.
ROK ZA PRIGOVORE: 12. 7. 2019.
KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 15. 7. 2019.
PODJELA POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA: 17. 7. 2019.

KALENDAR S VREMENIKOM PROVEDBE ISPITA DRŽAVNE MATURE 2017.2018. JESENSKI ROK

U JESENSKOM ROKU ŠKOLSKE GODINE 2017./2018.

DRŽAVNA MATURA 2016./2017.

Kvantitativna i kvalitativna analiza

POTVRDE O POLOŽENIM ISPITMA DRŽAVNE MATURE

Svi učenici koji su položili ispite državne mature u školskoj godini 2017./2018., kao i učenici koji su položili ispite državne mature tijekom prethodnih školskih godina (2009./2010., 2010./2011., 2011./2012, 2012./2013., 2013./2014., 2014./2015., 2015./2016., 2016./2017.), a koji navedene potvrde nisu preuzeli, iste mogu osobno preuzeti svakog radnog dana u referadi Škole.

važne informacije

način polaganja ispita, kršenje pravila tijekom provedbe ispita te podnošenje prigovora

DOZVOLJENI PRIBOR NA ISPITIMA

kalendar ključnih datuma

LJETNI ROK 2018./2019.

PRIJAVE: 1. 12. 2018. – 15. 2. 2019. (do 12.00 sati)
OBJAVA REZULTATA: 10. 7. 2019.
ROK ZA PRIGOVORE: 12. 7. 2019.
KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 15. 7. 2019.
PODJELA POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA: 17. 7. 2019.