1. sjednica Pedagoškog vijeća

ZAKLJUČCI 1. SJEDNICE PEDAGOŠKOG VIJEĆA

Sjednica je održana u ponedjeljak 17. rujna 2018. 

Pedagoško vijeće jednoglasno je usvojilo dnevni red.

AD-1) Jednoglasno je verificiran zapisnik 3. sjednice Pedagoškog vijeća

AD-2) Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o radu Pedagoškog vijeća za školsku godinu 2017./2018.

AD-3) U školskoj godini 2018./2019. jednoglasno je izabrano Pedagoško vijeće te je za predsjednicu Pedagoškog vijeća izabrana Marija Sučić Vojnović, prof.

AD-4) Prijedlog izrade Školskog kurikuluma jednoglasno je upućen na Nastavničko vijeće

AD-5) Prijedlog izrade Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2018./2019. jednoglasno je upućen na Nastavničko vijeće.

AD-6)Prijedlog odrade nenastavnog dana petak, 2. studeni 2018.