Županijsko natjecanje iz fizike


Županijsko natjecanje iz fizike održati će se 8. ožujka 2017. (utorak) u 10.00 sati u XV. gimnaziji

 

Učenici naše škole koji su pozvani na županijsko natjecanje iz fizike:

Rb. IME I PREZIME RAZRED MENTOR
1. Dorian Granoša 2.H Tatjana Janeš
2. Matija Andričić 2.D Katarina Škunca
3. Leon Bartovčak 1.D Željko Rogar
4. Marko Samaržija 3.O Emil Šatalić
5. Matej Palorec 4.D Emil Šatalić

Čestitamo učenicima i njihovim mentorima na postignutim rezultatima.