ZAKLJUČCI 33. sjednice Školskog odbora


  1. sjednica Školskog odbora održana 7. 9. 2016. godine
  1. Zapisnik 32. sjednice verificiran je bez primjedbi.
  1. Školski odbor razmotrio je rezultate obrazovnog rada nastavnika sukladno očitovanju nastavnika.
  1. Školski odbor je dao suglasnost ravnateljici za zasnivanje radnog odnosa nastavnika.
  1. Školski odbor je donio odluku o odabiru Merkur osiguranja d.d. za grupno osiguranje učenika od posljedica nesretnog slučaja u školskoj godini 2016./2017.