Zaključci 3. sjednice Pedagoškog vijeća


AD-1) Verificiran Zapisnik 2. sjednice Pedagoškog vijeća.

AD-2)Izborni strukovni moduli u programima TEE, TRČ i TMT (novi strukovni kurikulum) – za upis u 3. razred

2.1. TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO: 3.H (šk. god. 2017./2018.)

Programerski izborni modul:

  1. Primijenjena matematika;
  2. Napredno i objektno programiranje;
  3. Multimedija.

Sistemski izborni modul:

1.Dijagnostika i održavanje informacijskih sustava;

2.Multimedija.

2.2. TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU:3.D (šk. god. 2017./2018.)

Elektronika u energetici:

1.Obnovljivi izvori energije;

2.Energetska elektronika.

Automatika:

1.Uvod u robotiku;

2.Elektromotorni pogoni.

2.3. TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU 3.N (šk. god. 2017./2018.)

Automatizacija procesnih postrojenja

  1. Složene mehatroničke konstrukcije.

Automatizacija energetskih postrojenja

  1. Termodinamika.

AD-3) Izborni strukovni predmeti u programu TMT  – za upis u 4. razred

TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU 4.M (šk. god. 2017./2018.)

Automatizacija procesnih postrojenja

PLC-ovi i mikroupravljači

Obnovljivi izvori energije

AD-4) Fakultativni programi za školsku godinu 2017./2018. 

Prijedlozi stručnih vijeća prihvaćeni i upućeni na prihvaćanje Nastavničkom vijeću.

AD-5) Pripreme za upis u školsku godinu 2017./2018.

  • petak 12. svibnja 2017. “Dojdi osmaš, Zagreb te zove
  • subota 20. svibnja 2017. i ponedjeljak 22. svibnja 2017. Dani otvorenih vrata škole
  • mediji, letak i školski list RuđerINFO