Zaključci 2. sjednice Pedagoškog vijeća


AD-1) Verificiran Zapisnik 1. sjednice Pedagoškog vijeća.

AD-2) Obavijest o natjecanjima na kojima će sudjelovati učenici naše škole prema Vremeniku natjecanja i smotri u 2017.

AD-3) Izvješće stručnih vijeća o kvalitativnoj analizi i realizaciji nastavnog programa do kraja prvog polugodišta upućeno je na Nastavničko vijeća.

AD-4) Razno

  1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
  2. Plan upisa učenika u I. razred školske godine 2017./2018.