Zaključci 1. sjednice Pedagoškog vijeća


AD-1) Verificiran Zapisnik 4. sjednice Pedagoškog vijeća.

AD-2) Prihvaćeno Izvješće o radu Pedagoškog vijeća za školsku godinu 2015./2016.

AD-3) Ustrojeno je Pedagoškog vijeća za šk. godinu 2016./2017

AD-4) Dogovorena izrada Kurikuluma škole za školsku godinu 2016./2017.

AD-5) Dogovorena izrada Godišnjeg plana i program rada škole za školsku godinu 2016./2017.