ZAKLJUČAK o izboru predsjednika Vijeća učenika za školsku godinu 2016./2017.


Temeljem članka 151. Statuta članovi Vijeća učenika Škole između sebe izabrali su predsjednika Vijeća učenika Škole.

Za predsjednika Vijeća učenika izabran je predstavnik 4.n razrednog odjela koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.

U Zagrebu dana 28. rujna 2016. godine