Zahvala na donaciji


Zahvalnica optici Balog i Tomislavu Kučeku na donaciji kliješta za kidanje stakla u vrijednosti 2.500,00 kn u svrhu poboljšanja kvalitete obrazovanja tehničara za očnu optiku