Županijsko natjecanje iz vjeronauka

Vjeronaučna Olimpijada, županijska razina

Naši su učenici: Ante Paradžik (2. d), Ante Šunjerga  (2. a), Filip Čačić (3.a) i Roko Barun (2. a) sa svojom mentoricom Marijom Samardžijom, dipl. katehetom, na županijskom natjecanju iz vjeronauka osvojili šesto mjesto.

Natjecanje je održano u srijedu 31. siječnja u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti u Zagrebu, a tema/građa natjecanja je bila: „Kršćani na putu dijaloga“.

ČESTITAMO!