VJERONAUČNA OLIMPIJADA ZA SREDNJE ŠKOLE, 2017.


KONAČNA LJESTVICA PORETKA SA ŽUPANIJSKOG NATJECANJA IZ VJERONAUKA

  1. veljače 2017. godine, Nadbiskupska klasična gimnazija, Zagreb

U ekipi naše škole sudjelovali su učenici:

DOMINIK KOS, 1.A

ANTE PARADŽIK, 1.D

KARLO NOVOSEL, 2.A

IVAN GADŽA, 2.A

i mentorica Marija Samardžija

POREDAK UKUPNO BODOVA ŠKOLA IME I PREZIME MENTORA
1. 378 III. GIMNAZIJA STJEPAN PAVEK
2. 291 II. GIMNAZIJA MARIJA ZAVACKI
3. 286 V. GIMNAZIJA DARKO PETRINJAK
4. 264 NADBISKUPSKA KLASIČNA GIMNAZIJA JANJA DOLIĆ
5. 224 GRAFIČKA ŠKOLA DAMIR JURINČIĆ
6. 223 GIMNAZIJA SESVETE DARIA BRNČIĆ MIMICA
7. 219 TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA MARIJA SAMARDŽIJA
8. 198 VETERINARSKA ŠKOLA OZANA MIROSAVLJEV GRGIĆ
9. 196 IV. GIMNAZIJA S. MARTA ANA VUNAK
10. 169 ŠKOLA ZA MODU I DIZAJN DUBRAVKA KONJEVOD
11. 161 TRGOVAČKA ŠKOLA JOSIP RUKELJ
12. 146 POŠTANSKA TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA JOSIPA ČAIĆ
13. 135 X. GIMNAZIJA “Ivan SUPEK” ANTE PERKOVIĆ
14. 125 XVIII. GIMNAZIJA MONIKA HARJAČ
15. 98 OPĆA PRIVATNA GIMNAZIJA ANITA MAČKOVIĆ
16. 92 GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA SANDRA KOŠTA
17. 83 PRIVATNA SPORTSKA I JEZIČNA GIMNAZIJA “FRANJO BUČAR” MAJA MUDRI