Vijeće roditelja

A SMJENA

RAZREDNI

ODJEL

 

PROGRAM

OBRAZOVANJA

 

IME I PREZIME

PREDSTAVNIKA  RODITELJA 

1.A

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

IVAN BARUN

1.B

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

JOVICA TOMIĆ

1.C

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

MARTINA PAKRAČIĆ

1.D

TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU

SNJEŽANA PALEKA

1.O

TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU

VLATKA ŠORMAZ

2.A

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

IRENA DELORKO ČRNJAK

2.B

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

ZRINKA MARKOTA

2.C

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

ŽELJKA TURKOVIĆ

2.D

TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU

ZLATKO RAKAMARIĆ

2.O

TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU

SANDRA ROJTINIĆ ŠTIMAC

3.A

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

DAVOR BRENKO

3.B

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

MANDA PAVIĆ

3.C

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

IVANA ZDEŠIĆ

3.D

TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU

TATJANA TEREZIJA BOGUTOVAC

3.O

TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU

MILENKO ŠIMUNOVIĆ

4.A

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

MARKO ĆURKOVIĆ

4.B

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

ZLATKO ŠEŠERIN

4.C

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

TONI RAJKOVIĆ

4.D

TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU

ŽELJKA PALOREC

4.O

TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU

EMINA MUJAKOVIĆ

B SMJENA

 

RAZREDNI

ODJEL

 

PROGRAM

OBRAZOVANJA

 

IME I PREZIME

PREDSTAVNIKA  RODITELJA

1.F

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

ANTO KOVAČEVIĆ

1.G

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

HRVOJE VOLAREVIĆ

1.H

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

SONJA IVANČIĆ UNGER

1.M

TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU

BORNA PRPIĆ SOVILJ

1.N

TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU

DRAŽEN POLIĆ

2.F

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

JURAJ ORENDA

2.G

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

KORALJKA ŽEPEC

2.H

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

SUNČICA MEŠTROVIĆ

2.M

TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU

TATJANA BRICA-ŽILIĆ

2.N

TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU

ZDENKO BRKIĆ

3.F

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

PEJO JELAŠ

3.G

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

MARIJAN ŽLIBAR

3.H

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

IGOR ŠMERDA

3.M

TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU

SLAĐANA PRANJIĆ

3.N

TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU

MLADEN MIKUŠ

4.F

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

BRANKO KMETIČ

4.G

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

SUNČICA PLEŠA

4.H

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

ALEKSANDAR RADOSAVLJEVIĆ

4.I

TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU

ANA KRALJ

4.M

TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU

VIŠNJA KAMENAR

4.N

TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU

VLADIMIR DAM

%d blogeri kao ovaj: