Vijeće roditelja


A SMJENA

 

RAZREDNI

ODJEL

 

PROGRAM

OBRAZOVANJA

 

IME I PREZIME

PREDSTAVNIKA  RODITELJA 

1.A

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

IVAN BARUN

1.B

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

JOVICA TOMIĆ

1.C

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

MARTINA PAKRAČIĆ

1.D

TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU

SNJEŽANA PALEKA

1.O

TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU

VLATKA ŠORMAZ

2.A

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

IRENA DELORKO ČRNJAK

2.B

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

ZRINKA MARKOTA

2.C

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

ŽELJKA TURKOVIĆ

2.D

TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU

ZLATKO RAKAMARIĆ

2.O

TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU

SANDRA ROJTINIĆ ŠTIMAC

3.A

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

DAVOR BRENKO

3.B

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

MANDA PAVIĆ

3.C

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

IVANA ZDEŠIĆ

3.D

TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU

TATJANA TEREZIJA BOGUTOVAC

3.O

TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU

MILENKO ŠIMUNOVIĆ

4.A

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

MARKO ĆURKOVIĆ

4.B

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

ZLATKO ŠEŠERIN

4.C

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

TONI RAJKOVIĆ

4.D

TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU

ŽELJKA PALOREC

4.O

TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU

EMINA MUJAKOVIĆ

B SMJENA

 

RAZREDNI

ODJEL

 

PROGRAM

OBRAZOVANJA

 

IME I PREZIME

PREDSTAVNIKA  RODITELJA 

1.A

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

IVAN BARUN

1.B

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

JOVICA TOMIĆ

1.C

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

MARTINA PAKRAČIĆ

1.D

TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU

SNJEŽANA PALEKA

1.O

TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU

VLATKA ŠORMAZ

2.A

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

IRENA DELORKO ČRNJAK

2.B

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

ZRINKA MARKOTA

2.C

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

ŽELJKA TURKOVIĆ

2.D

TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU

ZLATKO RAKAMARIĆ

2.O

TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU

SANDRA ROJTINIĆ ŠTIMAC

3.A

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

DAVOR BRENKO

3.B

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

MANDA PAVIĆ

3.C

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

IVANA ZDEŠIĆ

3.D

TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU

TATJANA TEREZIJA BOGUTOVAC

3.O

TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU

MILENKO ŠIMUNOVIĆ

4.A

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

MARKO ĆURKOVIĆ

4.B

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

ZLATKO ŠEŠERIN

4.C

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

TONI RAJKOVIĆ

4.D

TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU

ŽELJKA PALOREC

4.O

TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU

EMINA MUJAKOVIĆ