BODOVNI PRAG, PREDMETI POSEBNO VAŽNI ZA UPIS I NAKNADA ZA POVEĆANE TROŠKOVE OBRAZOVANJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.

BODOVNI PRAG, BROJ RAZREDNIH ODJELA I BROJ UČENIKA KOJE UPISUJEMO U 1. RAZRED

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

RAZREDNIH ODJELA
UČENIKA
MINIMALNI BROJ BODOVA

TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU

RAZREDNA ODJELA
UČENIKA
MINIMALNI BROJ BODOVA

TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU

RAZREDNI ODJEL
UČENIKA
MINIMALNI BROJ BODOVA

TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU

RAZREDNI ODJEL
UČENIKA
MINIMALNI BROJ BODOVA

POPIS PREDMETA POSEBNO VAŽNIH ZA UPIS

  • III. ZAJEDNIČKI ELEMENT VREDNOVANJA KANDIDATA

Članak 7.

(1) Zajednički element vrednovanja za upis kandidata u sve srednjoškolske programe obrazovanja čine prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.

Na takav način moguće je steći najviše 20 bodova.
(4)…. vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta:
Hrvatski jezi
Matematika
Prvi strani jezik (Engleski jezik, Njemački jezik)
Fizika
Tehnička kultura
Kemija.

Na takav način moguće je steći najviše 80 bodova.

NAKNADA ZA POVEĆANE TROŠKOVE OBRAZOVANJA ŠKOLSKA GODINA 2018./2019.

NAMJENA1., 2., 3. i 4. razredi
Listovi i školske zadaće za pisane zadaće, tehničke i druge programe te ostale učeničke radove 120,00
Potrošni materijal za stjecanje znanja, vještina i sposobnosti koja se provode na laboratorijskim i/ili radioničkim vježbama u školi, zadatci i ostali potrošni materijal…180,00
UKUPNO300,00

Uplata naknade u poslovnici Hrvatske pošte, FINE ili internet bankarstvom.
Potvrdu o uplati naknade za povećane troškove obrazovanja predati prilikom upisa.