Upisi u 1. razred

Upis u 1. razred

Jesenski upisni rok:
  - jedno slobodno mjesto u obrazovnom programu Tehničar za računalstvo

Sve o upisima u 1. razred u školskoj godini 2017./2018.

NATJEČAJ ZA UPIS U I. RAZRED

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u šk.god.2017./2018. elektroničkim putem na mrežnim stranicama Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole sukladno Odluci o upisu učenika u I razred KLASA:602-03/17-06/00015, URBROJ: 533-25-17-0005 od 12.05.2017., Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole KLASA:023-03/14-05/00011, URBROJ:533-25-15-0009 od 29.4.2015., Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole KLASA:602-03/17-06/00053, URBROJ:533-25-17-0001 od 09.5.2017. i ovog natječaja.
Učenici se prijavljuju i upisuju u sljedeće obrazovne programe:

Tehnička škola Ruđera Boškovića Zagreb (21-114-588)

 šifra zanimanja

broj godina obrazovanja

broj učenika 

minimalni broj bodova

Tehničar za računalstvo 4 g.0406044 162

 

Početak prijava kandidata u jesenskom roku u sustav i prijava obrazovnih programa 21.08.2017.

Datum provjere znanja stranog jezika koji je uvjet za upis, a učenik ga nije  učio u osnovnoj školi:

  • u četvrtak 24.8.2017. u 10.00 sati.

Završetak prigovora na unesene osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis 25.08.2017.
Brisanje s liste kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 25.08.2017.
Zaključavanje odabira obrazovnih programa i početak ispisa prijavnica 28.08.2017.

Objava konačnih ljestvica poretka 31.08.2017.

Zaprimanje upisnica, potvrda o uplati naknade za povećane troškove obrazovanja i ostale dokumentacije u Tehničkoj školi Ruđera Boškovića organizirati će se dana 1. 9. 2017. od 8.00 do 16.00 sati.

Naknada za povećane troškove obrazovanja u iznosu od 250,00 kuna može se uplatiti putem internet bankarstva ili u pošti, banci .. .

Primjer uplatnice za uplatu naknade za povećane troškove obrazovanja u iznosu od 250,00 kn.

 

Napomena:
III. ZAJEDNIČKI ELEMENTI VREDNOVANJA  KANDIDATA
Članak 7.
(1) Zajednički elementi vrednovanja za upis kandidata u sve srednjoškolske programe obrazovanja čine prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.

Na takav način moguće je steći najviše 20 bodova.

(4) ... vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta:

Hrvatski jezik
Matematika
Prvi strani jezik (Engleski jezik ili Njemački jezik)
Fizika
Tehnička kultura
Kemija

Na takav način moguće je steći najviše 80 bodova.

Pravo na izravan upis ili dodatne bodove ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na:

  • natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta: Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranog jezika;
  • natjecanjima u znanju iz dvaju nastavnih predmeta posebno značajnih za upis u skladu s Popisom predmeta posebno važnih za upis - Fizika, Tehnička kultura;
  • jednome natjecanju iz znanja koji samostalno određuje srednja škola iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, a koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje - Osnove informatike.

 

Popis zdravstvenih zahtjeva za programe obrazovanja sukladno jedinstvenom popisu zdravstvenih zahtjeva srednjoškolskih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole:

  • potrebno je donijeti liječničku svjedodžbu medicine rada za sve programe obrazovanja osim tehničara za očnu optiku, za koji je potrebno  donijeti potvrdu liječnika školske medicine.

Dokumenti potrebni za upis:

  1. Popunjena upisnica
  2. Liječnička svjedodžba odnosno svjedodžba medicine rada
  3. Potvrda o uplati naknade za povećane troškove obrazovanja
  4. Dokumenti kojima je ostvarena prednost pri upisu

 

Povodom završetka nastavne godine 2016./2017., učenici 3.H i 4.H razreda, svojim animacijama žele vam poručiti: "Sretno!"

Sretno budućim učenicima koji dolaze u školu, sretno učenicima koji prelaze u sljedeći razred. Također, svim učenicima koji su uspješno završili našu školu sretan nastavak školovanja…

BODOVNO STANJE

Najmanji i najveći broj bodova ostvaren na upisima kroz godine

Odluka o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018.

U I. razred srednje škole učenici se upisuju u skladu s ovom odlukom i Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (»Narodne novine« broj 49/2015), (u daljnjemu tekstu: Pravilnik o elementima i kriterijima).

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

Ovim pravilnikom utvrđuju se zajednički, dodatni i posebni elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u Republici Hrvatskoj.

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ELEMENTIMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

Važnije promjene obuhvaćene Pravilnikom o izmjenama i dopunama je da kandidati koji se upisuju u obrazovne programe za koje je posebnim propisima i mjerilima određeno obvezno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, ako u trenutku upisa nisu u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavljaju potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada dostavljaju školi najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda.

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO I TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO NOVI STRUKOVNI KURIKULUM

TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU I TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU NOVI STRUKOVNI KURIKULUM

TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU NOVI STRUKOVNI KURIKULUM

TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU

Dojdi osmaš, Zagreb te zove

Kako je bilo na Zrinjevcu

DANI OTVORENIH VRATA

Zahvaljujemo djeci i roditeljima koji su nas posjetili i saznali još više o našoj školi.

Saznaj je li Ruđer pravi izbor za tebe ...

Pridružite nam se i počnite graditi najtraženiju karijeru koja je danas dostupna.

Pobrinut ćemo se da svaki program bude lako razumljiv i da svi učenici postignu istu razinu stručnosti koja je potrebna za današnju hi-tech industriju i  dalje obrazovanje.

Kontakt

Za više informacija molimo obratite se na: Telefone: +385 1 2371 061 +385 1 2371 078 +385 1 2371 079 Faks: +385 1 2371 062 Web-adresa: http://www.tsrb.hr e-pošta: tsrb@tsrb.hr

Smješteni smo

u Getaldićevoj ulici br. 4. Škola ima vlastito parkiralište koje možete besplatno koristiti. Javni prijevoz Tramvaji broj 2, 3 i 13 u smjeru Žitnjaka izlaz Getaldićeva ulica. Autobus s Kvaternikovog trga br. 215 (Vukomerec-Trnava).