Uspjesi naših učenika

5 posts

INOVA 2018.

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO 43. HRVATSKI SALON INOVACIJA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJE I 14. IZLOŽBA INOVACIJA PROTOTIPOVA I STUDENTSKIH POSLOVNIH PLANOVA 43. […]

Bookmark exchange project

Bookmark exchange project Tijekom listopada učenici 2.O razreda sudjelovali su u Međunarodnom projektu razmjene straničnika. Bookmark exchange project dugogodišnji je projekt koji […]

MAT liga

STRUČNO VIJEĆE MATEMATIKE MAT liga – 2. kolo Dana 5. prosinca 2018. godine održano je 2. kolo MAT lige. Naša […]