Redovita nastava

3 posts

RASPORED SATI

RASPOREDI SATI SMJENA A I B satničar Goran Gomaz, dipl. ing. PRIJEPODNEVNA SMJENA:  POSLIJEPODNEVNA SMJENA:  OGLASNA PLOČA RASPORED SATI VAŽNA […]

UDŽBENICI

UDŽBENICI 1. lipnja 2014. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske na temelju članka 23. Zakona o udžbenicima za osnovnu […]