TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

tehničar za računalstvo

Tehničke škole Ruđera Boškovića

Osnovne karakteristike programa 

moderan program usklađen sa trenutnim tehničkim dostignućima u području računalstva program je fleksibilan u svim strukovnim modulima i predmetima sa mogućnošću jednostavne implementacije novih dostignuća velik broj sati laboratorijskih vježbi u svim strukovnim predmetima stavlja temeljni naglasak na praktična znanja i vještine polaznika program pokriva čitavo područje računalstva što je osigurano kroz različite strukovne predmete sustavno raspoređene kroz sve četiri godine obrazovanja – sadržaji pojedinih područja se sustavno nadograđuju, od osnovnih prema složenijim

standard zanimanja

Zanimanje tehničar za računalstvo obuhvaća praktična znanja i vještine potrebne za obavljanje poslova iz područja ljudskih djelatnosti povezanih s: 
 projektiranjem, izradbom i održavanjem manje složenih relacijskih baza podataka i računalnih programa
➢ nadziranjem i dijagnosticiranjem te evidentiranjem i otklanjanjem hardverskih i softverskih problema, 
➢ educiranjem i pomaganjem korisnicima u rješavanju njihovih problema,
➢ konfiguriranjem i održavanjem računalalokalne računalne mreže, računalnih i informacijskih sustava.

DSC_0031
DSC_0037

 Naziv kvalifikacije:  tehničar za računalstvo 
➢ Minimalan obujam kvalifikacije: ukupno – 240 
➢ Klasa kvalifikacije: potpuna

STRUKOVNI KURIKULUM

Cilj kurikuluma

  • osigurati polaznicima stjecanje strukovnih kompetencija propisanih standardom strukovne kvalifikacije Tehničara za računalstvo

Trajanje obrazovanja

  • četiri godine

Uvjeti upisa, tijeka i završetka obrazovanja

  • završena osnovna škola
DSC_0040

NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

za razredne odjele 2.A, 2.B, 2.C, 2.F, 2.G, 3.A, 3.B, 3.C, 3.F, 3.G, 4.A, 4.B, 4.C, 4.F I 4.G

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO NOVI STRUKOVNI KURIKULUM

za razredni odjel 1.A, 1.B, 1.C, 1.F, 1.G, 1.H I 2.H

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO NOVI STRUKOVNI KURIKULUM

za razredne odjele 3.H I 4.H

Kompetencija ovog zanimanja objedinjuje poslove:

rada na računalu (npr. programiranje) pripreme i obrade podataka (npr. računalni operater) kontrole, pripreme i obrade podataka oblikovanje baza podataka administracije baza podataka projektiranja informacijskih sustava operatera na vanjskoj računalnoj opremi (npr. računalne mreže) sistemskog inženjerstva nižeg stupnja složenosti, uključujući administraciju operacijskih sustava i računalnih mreža osiguranja kvalitete edukacije krajnjih korisnika marketinga i prodaje u području ICT-ja druge srodne poslove.

Perspektive u zanimanju – nastavak obrazovanja, karijera...

ve složeniji automatizirani uređaji zahtijevaju odgovarajuće znanje i vještine, posebno sa stajališta programiranja i sistemskog održavanja informacijskih sustava te upravljanja procesima, kojima je ovo zanimanje namijenjeno znanja potrebna za ovo zanimanje jesu iz područja elektrotehnike, elektronike, informatike i računalstva zanimanje je polivalentno i neovisno o izbornom modulu koji se pohađa te daje dobru bazu znanja za tipične poslove tehničara za računalstvo tehničar za računalstvo dobra je podloga za specijalizacije i dalji nastavak školovanja na veleučilišnim i sveučilišnim studijima elektronike, računalstva ili informatike, posebno za polaznike koji unutar izbornih predmeta izaberu Primijenjenu matematiku i snažniju bazu programerskih predmeta

Uobičajeni / poželjni stavovi i obrasci ponašanja

tehnička polivalentnost inovativnost spremnost na kontinuirano stjecanje znanja i vještina u korak s tehnološkim trendovima točnost dosljednost komunikativnost sklonost timskom radu.

Kompetencije i ishodi učenja

OGLASNA PLOČA