TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO


OSNOVNI DOKUMENTI

Standard zanimanja

Zanimanje tehničar za računalstvo obuhvaća praktična znanja i vještine potrebne za obavljanje poslova iz područja ljudskih djelatnosti povezanih s:

projektiranjem, izradbom i održavanjem manje složenih relacijskih baza podataka i računalnih programa

➢ nadziranjem i dijagnosticiranjem te evidentiranjem i otklanjanjem hardverskih i softverskih problema,

educiranjem i pomaganjem korisnicima u rješavanju njihovih problema,

konfiguriranjem i održavanjem računala, lokalne računalne mreže, računalnih i informacijskih sustava.

 

Standard kvalifikacije

 Naziv kvalifikacije:  tehničar za računalstvo
➢ Minimalan obujam kvalifikacije: ukupno – 240 ECTS bodova
➢ Klasa kvalifikacije: potpuna

 

STRUKOVNI KURIKULUM

Cilj kurikuluma

  • osigurati polaznicima stjecanje strukovnih kompetencija propisanih standardom strukovne kvalifikacije Tehničara za računalstvo

Trajanje obrazovanja

  • četiri godine

Uvjeti upisa, tijeka i završetka obrazovanja

  • završena osnovna škola

 

NASTAVNI PLANOVI

tehničar za računalstvo

pročitajte Nastavni plan...

 

Tehničar za računalstvo - novi strukovni kurikulum

pročitajte Nastavni plan ...

 

Kompetencija ovog zanimanja objedinjuje poslove:

rada na računalu (npr. programiranje) pripreme i obrade podataka (npr. računalni operater) kontrole, pripreme i obrade podataka oblikovanje baza podataka administracije baza podataka projektiranja informacijskih sustava operatera na vanjskoj računalnoj opremi (npr. računalne mreže) sistemskog inženjerstva nižeg stupnja složenosti, uključujući administraciju operacijskih sustava i računalnih mreža osiguranja kvalitete edukacije krajnjih korisnika marketinga i prodaje u području ICT-ja druge srodne poslove.

Pojedinac će

oblikovati, isplanirati, konstruirati i nacrtati jednostavne digitalne elektroničke sklopove te definirati i interpretirati logičke dijagrame njihova rada koristiti osnovne zakone u području elektrotehnike te njihovu primjenu na rad osnovnih elektroničkih komponenti

više ...

Perspektive u zanimanju – nastavak obrazovanja, karijera...

sve složeniji automatizirani uređaji zahtijevaju odgovarajuće znanje i vještine, posebno sa stajališta programiranja i sistemskog održavanja informacijskih sustava te upravljanja procesima, kojima je ovo zanimanje namijenjeno znanja potrebna za ovo zanimanje jesu iz područja elektrotehnike, elektronike, informatike i računalstva zanimanje je polivalentno i neovisno o izbornom modulu koji se pohađa te daje dobru bazu znanja za tipične poslove tehničara za računalstvo tehničar za računalstvo dobra je podloga za specijalizacije i dalji nastavak školovanja na veleučilišnim i sveučilišnim studijima elektronike, računalstva ili informatike, posebno za polaznike koji unutar izbornih predmeta izaberu Primijenjenu matematiku i snažniju bazu programerskih predmeta

Uobičajeni / poželjni stavovi i obrasci ponašanja

tehnička polivalentnost inovativnost spremnost na kontinuirano stjecanje znanja i vještina u korak s tehnološkim trendovima točnost dosljednost komunikativnost sklonost timskom radu.

Osnovne karakteristike programa Tehničar za računalstvo

moderan program usklađen sa trenutnim tehničkim dostignućima u području računalstva program je fleksibilan u svim strukovnim modulima i predmetima sa mogućnošću jednostavne implementacije novih dostignuća velik broj sati laboratorijskih vježbi u svim strukovnim predmetima stavlja temeljni naglasak na praktična znanja i vještine polaznika program pokriva čitavo područje računalstva što je osigurano kroz različite strukovne predmete sustavno raspoređene kroz sve četiri godine obrazovanja – sadržaji pojedinih područja se sustavno nadograđuju, od osnovnih prema složenijim