Stručno vijeće stranih jezika


  1. Korana Justić, prof.
  2. Sanja Cvijanović, prof.
  3. Marija Eva Mrsel, prof.
  4. Dubravka Maričić, prof.; prof. mentor
  5. Vedrana Rogić Likić, prof. (zamjena: Zrinka Jeremić, prof.)
  6. Ivana Šumanović Kljuić, prof.
  7. Maša Kohut, mag. educ. philol. angl. et mag. educ. philol. germ. (zamjena: Vedra Regul, mag. educ. philol. germ. et mag. educ. soc.)

 

³ VODITELJICA SV: Ivana Šumanović Kljuić, prof.

³ ZAMJENICA VODITELJICE SV: Dubravka Maričić, prof.