Stručno vijeće društvene skupine predmeta


Stručno vijeće društvene skupine predmeta
Voditelj SV društvene skupine predmeta:
Mile Kordić, prof.

Zamjenik voditelja SV društvene skupine predmeta:
Boris Iličić, dipl. teol.

ČLANICE/ČLANOVI SV:

POVIJEST

o Mile Kordić, prof.
o Lahorka Škoda Katalenić, prof.
o Marisa Pihač Balen, prof. (povijest – 2 nastavna sata)
.

POLITIKA I GOSPODARSTVO
o Kornelija Grubić Štefanić, prof.
o Božica Mostečak Ranogajec, dipl. polit.

ETIKA
o Kornelija Grubić Štefanić, prof.
o Božica Mostečak Ranogajec, dipl. polit.
o Ivana Podnar, prof.; voditeljica “A” smjene
o Sudarshana Roshi, prof.; ispitna koordinatorica

VJERONAUK
o Marija Samardžija, dipl. kateheta
o Boris Iličić, dipl. teol.