SEMINAR SOLARNE FOTONAPONSKE ELEKTRANE

CENTAR OIE I ENERGETSKE ELETRONIKE

SEMINAR FOTONAPONSKE ELEKTRANE

Otvara se novi termin za SEMINAR FOTONAPONSKE ELEKTRANE 

od 11. do 15. veljače 2019. s početkom u 8.00 sati.

cijena seminar 3.800,00 kn

Ispit za certificiranog montera solarnih elektrana održat će se 15. veljače 2019.

cijena ispita 1.200,00 kn

PRIJAVE ZA SEMINAR OTVORENE SU DO 6. veljače 2019. godine.

Ovim programom izobrazbe stječu se teorijska i praktična znanja u trajanju od 40 sati (20 sati teorije i 20 sati praktične nastave)

Nakon odslušanog seminara  dobiva se UVJERENJE O ZAVRŠENOM PROGRAMU IZOBRAZBE i pristupa se polaganju ispita, nakon položenog ispita dobiva se CERTIFIKAT ZA RADOVE POSTAVLJANJA FOTONAPONSKIH SUSTAVA.

Uvjet za stjecanje statusa certificiranog montera solarnih fotonaponskih elektrana:

1. Zanimanje iz područja elektrotehnike s radnim iskustvom

 Razina kvalifikacije Potrebno radno iskustvo
 4.1. trogodišnje strukovno obrazovanje elektrotehničkog usmjerenja 5 godina
 4.2. četverogodišnje strukovno obrazovanje elektro. usmjerenja 3 godine
 5. stupanj i više elektrotehničkog usmjerenja 2 godine

Zanimanje se potvrđuje preslikom odgovarajuće svjedodžbe ili diplome.

Radno iskustvo se potvrđuje potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu i stažu, te opis radnog iskustva u struci od poslodavca.
2. Liječnička potvrda za sposobnost obavljanja rada na visini većoj od 3m prema posebnom propisu
3. Završen program izobrazbe i položeni ispit znanja (teoretski i praktični) za certificiranog montera solarnih fotonaponskih elektrana – ispit se polaže nakon seminara.

Kotizaciju za seminar potrebno je izvršiti na žiro-račun: IBAN:HR0523600001101239243 zaključno s 8. veljače 2019. godine, a za ispit zaključno do 14. veljače 2019. godine ukoliko su zadovoljeni gore navedeni uvjeti. Ponudu za ispit izdajemo nakon zaprimljene kompletne dokumentacije u toku trajanja seminara.
Pravne osobe molimo da dostave narudžbenicu po ponudi za izdavanje računa R1.