SEMINAR SOLARNE FOTONAPONSKE ELEKTRANE

Novi termin seminara

SOLARNE FOTONAPONSKE ELEKTRANE

od 11.6.2018. do 15.6.2018.

PRIJAVE DO 5. 6. 2018.

SOLARNE FOTONAPONSKE ELEKTRANE

MOŽDA ĆE VAS ZANIMATI

Postoji nekoliko načina kako postati certificirani instalater solarnih fotonaponskih sustava u Hrvatskoj. Jedan od najboljih je zasigurno seminar koji traje 40 sati i održava se u Centru za OIE i EE Tehničke škole Ruđera Boškovića u Zagrebu! Ova ustanova jedna je od najetabliranijih obrazovnih institucija za tehničke kadrove u Republici Hrvatskoj, sa službenim ovlaštenjem Ministarstva graditeljstva za provođenje ovog programa.

Kome je namijenjen seminar?

Osobama koje se bave postavljanjem fotonaponskih sustava. 

 

Tko može pohađati seminar i kome može biti izdan Certifikat za postavljanje fotonaponskih sustava?

Seminar mogu pohađati osobe koje imaju najmanje trogodišnje strukovno obrazovanje elektrotehničkog usmjerenja s najmanje pet godina radnog iskustva u struci ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje elektrotehničkog usmjerenja s najmanje tri godine radnog iskustva u struci ili stručni studij, sveučilišni predidplomski studij, sveučilišni diplomski studij i sl. elektrotehničkog usmjerenja s najmanje dvije godine radnog iskustva u struci.

Koja je još dokumentacija potrebna za dobivanje Certifikata?

 1. presliku svjedodžba ili diploma o završenom obrazovanju
 2. presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statutu i stažu ili elektronski zapis o radno-pravnom statusu (elektronički zapis o opodacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO) ili potvrdu poslodavca o radnom iskusvu u struci.
 3. opis radnog iskustva na poslovima u struci
 4. liječničku potvrdu za sposobnost obavljanja rada na visini većoj od tri metra prema posebnom propisu.
 5. Uvjerenje o završenom Programu izobrazbe (seminar za SOLARNE FOTONAPONSKE ELEKTRANE…)
 6. Položena provjera znanja koja se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela sukladno Programu izobrazbe

Koliko traje (program izobrazbe) seminar SOLARNE FOTONAPONSKE ELEKTRANE?

Program izobrazbe organizira se u trajanju od 40 sati i organizira se u grupama od najviše 10 polaznika

Ovom izobrazbom u trajanju od 40 sati polaznik stiče znanja i vještine o:

 • osnovama sunčevog zračenja
 • dimenzioniranju fotonaponskih sustava
 • održavanju fotonaponskih sustava
 • instaliranju fotonaponskih elektrana
 • zaštiti na radu
 • zakonskim okvirima i normamam

Gdje se mogu naći svi podaci o certificiranim instalaterima?

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja vodi registar certificiranih instalatera sustava obnovljivih izvora energije koji sadrži podatke o certificiranim instalaterima fotonaponski sustava..

Podaci ovog registra dijelom su dostupni javnosti putem: https://einstalaterioie.mgipu.hr/ a gdje je moguće pregledati: izvadak iz registra certificiranih instalatera obnovljivih izvora energije, popis nositelja programa osposobljavanja ovlaštenih certificiranih instalatera obnovljivih sustava energije, izvadak iz evidencije fizički osoba koje u RH imaju pravo obavljati posao instalatera obnovljivih izvora energije.

Zakonski i podzakonski propisi

 • Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora eneregije – fotonaponski sustava (NN 56/2015)

Kolika je naknada za seminar i ispit?

Cijena seminara Solarne fotonaponske elektrane je 3.800.00 kuna jednokratno.

Cijena ispita  za ovlaštenje (certificiranje) montera fotonaponskih sustava je 1.200,00 kuna

Što ako niste elektrotehničke struke?

Ukoliko vas zanima dobivanje certifikata, a niste elektrotehničke struke to možete postići upisom u programa usavršavanja Specijalist za solarne fotonaponske sustave trajanje 180 školskih sati ili u program Montera za fotonaponske sustave u trajanju 150 školskih sati. Ovi programi namjenjeni su polaznicima za prekvalifikaciju koji imaju završenu minimalno srednju školu iz područja tehničke struke. Ukoliko vas zanima ovaj oblik edukacije također nam se možete javiti pa ćemo se u vaše ime raspitati o mogućnostima polaženja navedenih tečajeva.

Opis seminara

Polaznici seminara će naučiti kako projektirati i spojiti na mrežu otočne DC/AC i DC/AC elektrane u svim geografskim područjima – od Dalmacije preko Istre i Like do Zagreba i Slavonije.

Praktičan rad polaznici će odraditi postavljanjem elektrane na ravni krov škole – snimit će lokaciju Horicatcherom, popuniti obrazac / upitnik za izradu idejnog projekta, a snimljene slike će obraditi posebnim programom i utvrditi gdje su moguća mjesta zasjenjenja modula. Odradit će se i montaža na kosom krovu te mjerenje napona i struje na svim modulima.

Ozračenost lokacije bit će ispitana programima METENORM ili PVGIS, a podaci će se unijeti u program za projektiranje elektrane PVSOL. Prema tome će se izabrati fotonaponski moduli i inverter ovisno o snazi elektrane.Inverter bi trebao utjecati na najmanje moguće gubitke te povećati efikasnost sustava.

Polaznici će napraviti i tehničku dokumentaciju te ekonomsku analizu isplativosti elektrane (= idejni projekt)

Odradit će se i spajanja ormara istosmjerne struje DC i povezivanje s inverterom te spajanje invertera na ormar izmjenične struje AC. Na kraju će se elektrana pustiti u rad te će se polaznici spojiti na WebBox i uključiti aplikaciju za praćenje rada elektrane putem Interneta.