Završni rad


Vremenik izrade i obrane završnog rada za školsku godinu 2016./2017.

više

Vremenik izrade i obrane završnog rada za školsku godinu 2015./2016.

više ...

Pravilnik i izradbi i obrani završnog rada

više ...

TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU I TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU NOVI STRUKOVNI KURIKULUM

teme za završni rad, upute za izradu i važne obavijesti za razredne odjele 4.M i 4.N

više...

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO I TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO NOVI STRUKOVNI KURIKULUM

teme za završne radove, upute za izradu završnog rada, važne obavijesti za razredne odjele 4.A, 4.B, 4.C, 4.F, 4.G i 4.H i obrazovanje odraslih 4.E

više...

TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU I TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU NOVI STRUKOVNI KURIKULUM

teme za završne radove za razredne odjele 4.D, 4.I i obrazovanje odraslih 4.E

više ...

TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU

teme za završne radove za razredni odjel 4.O i obrazovanje odraslih 4.T

više ...

OBRASCI ZA IZRADU I OBRANU ZAVRŠNOG RADA

Prijavnica za izradbu i obranu završnog rada

online obrazac za prijavu izradbe i obrane završnog rada

više...

IZBOR TEME ZA ZAVRŠNI RAD

online obrazac za izbor teme završnog rada

odabir teme završen 30. listopada 2016.

EVIDENCIJSKI LIST

obrazac za vođenje evidencije konzultacija

više...

Kako teku prijave za izradu i obranu završnog rada

 

 

Izabrani mentori