Završni rad


Vremenik izrade i obrane završnog rada za školsku godinu 2016./2017.

više

Vremenik izrade i obrane završnog rada za školsku godinu 2015./2016.

više ...

Pravilnik i izradbi i obrani završnog rada

više ...

TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU I TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU NOVI STRUKOVNI KURIKULUM

teme za završni rad, upute za izradu i važne obavijesti za razredne odjele 4.M i 4.N

više...

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO I TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO NOVI STRUKOVNI KURIKULUM

teme za završne radove, upute za izradu završnog rada, važne obavijesti za razredne odjele 4.A, 4.B, 4.C, 4.F, 4.G i 4.H i obrazovanje odraslih 4.E

više...

TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU I TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU NOVI STRUKOVNI KURIKULUM

teme za završne radove za razredne odjele 4.D, 4.I i obrazovanje odraslih 4.E

više ...

TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU

teme za završne radove za razredni odjel 4.O i obrazovanje odraslih 4.T

više ...

OBRASCI ZA IZRADU I OBRANU ZAVRŠNOG RADA

PRIJAVNICA ZA OBRANU ZAVRŠNOG RADA

online prijava obrane završnog rada za ljetni rok školske 2016./2017.

popunite ...

EVIDENCIJSKI LIST

obrazac za vođenje evidencije konzultacija

više...

IZBOR TEME ZA ZAVRŠNI RAD

online obrazac za izbor teme završnog rada

odabir teme završen 30. listopada 2016.