Propisi

STATUT TEHNIČKE ŠKOLE RUĐERA BOŠKOVIĆA
od 16. srpnja 2015.

više...

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI STATUTA
od 21. prosinca 2015.

više

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI STATUTA
od 8. srpnja 2016.

više...

ETIČKI KODEKS NEPOSREDNIH NOSITELJA ODGOJNO-OBRAZOVNE DJELATNOSTI

više ...

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU

više...

PRAVILNIK O RADU ŠKOLSKE KNJIŽNICE

više...

Propisi

RSS MINISTARSTVO ZNANOSTI IOBRAZOVANJA