Praktična nastava

STRUČNO VIJEĆE PRAKTIČNE NASTAVE

Praktična nastava zastupljena je u programima tehničar za računalstvo, tehničar za elektroniku, tehničar za mehatroniku i tehničar za očnu optiku