Pedagoško vijeće


ČLANOVI PEDAGOŠKOG VIJEĆA U školskoj godini 2016./2017.

Ravnateljica

Đurđica Fuštar, prof.

Voditelj obrazovanja odraslih

Gordan Pihač, prof.

Voditeljica stručno pedagoške službe – stručna suradnica pedagoginja

Stručni suradnik - knjižničar

Stručna suradnica – psihologinja

Stručna suradnica - pedagoginja

Jasna Orešković, dipl. pedagog

Vedran Peruničić, mag. inf. et mag. bibl.

Antonija Lazić Čotić, prof.

Marija Sučić Vojnović, prof. - predsjednica pedagoškog vijeća

Voditeljice smjena

Ivana Podnar, prof.

Ivana Kovačić, prof.

Voditelji/ce stručnih vijeća

Žaneta Gerovac, prof.

Ivana Šumanović Kljuić, prof.

Mile Kordić, prof.

Sandra Bodor, prof.

Željko Rogar, prof.

Ervin Palanović, dipl. ing.

Rajko Mihajlović, dipl. ing.

Damir Drezga, dipl. ing.

Emil Šatalić, mag. phys.

Branka Dimić, mag. cin.

Zoran Mutak, ing.

Voditeljica školskih radionica

Ljiljana Mesarov, opt. teh. spec.

Voditelj laboratorija

Ervin Palanović, dipl. ing.

Ispitna koordinatorica

Sudarshana Roshi, prof.

  Maja Perišić, zapisničarka