Okvirni vremenici pisanih provjera znanja


Nakon objave rasporeda, nastavnici će moći planirati datume pisanih provjera znanja. Kada se termini pisanih provjera znanja prihvate na Nastavničkom vijeću biti će vidljivi na mrežnim stranicama škole.

Za sada se unose samo oni termini koji su planirani tijekom siječnja, a svi nastavnici su dužni pisane provjere znanja unijeti i u e-Dnevnike za razrede u kojima predaju.