Izrada i obrana završnog rada

IZRADA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Vremenici, teme, online prijave

TEME ZA ZAVRŠNE RADOVE

Teme za završni rad, u suradnji s nastavnicima struke - nositeljima tema donosi ravnateljica do 20. listopada 2017. za sve rokove u školskoj godini 2017./2018.  na prijedlog stručnih vijeća.

TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU

TEME ZA ZAVRŠNE RADOVE

više ...

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

TEME ZA ZAVRŠNE RADOVE, PRAVILA IZVOĐENJA, VREMENIK ODABIRA TEMA I UPTUE

više ...

TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU

TEME ZA ZAVRŠNE RADOVE

više ...

TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU

TEME ZA ZAVRŠNE RADOVE

više ...

vremenik izrade i obrane završnog rada

Završni rad sastoji se od izrade i obrane rada. Vremenik izrade i obrane završnog rada donosi Školski odbor na prijedlog ravnateljice škole do 30. rujna za tekuću školsku godinu.

Vremenik sadrži rokove za izbor tema, izradu i predaju završnog rada, rokove obrane završnog rada, te datum uručivanja svjedodžbi o završnome radu.

PRAVILNIK O IZRADBI I OBRANI ZAVRŠNOG RADA

kalendar ključnih datuma

LJETNI ROK 2017./2018.

TEME ZA ZAVRŠNI RAD RAVNATELJICA DONOSI DO 20. LISTOPADA 2017.

IZBOR TEME NAJKASNIJE DO 31. LISTOPADA 2017.

ROK ZA PRIJAVU OBRANE I PREDAJU RADA DO 13. TRAVNJA 2018.

PREDAJA RADA MENTORU DO 27. TRAVNJA 2018. U 12.00 SATI.

PISANI DIO IZRADE PREDAJE SE DO 18. SVIBNJA 2018.

OBRANA RADA OD 4. LIPNJA DO 12. LIPNJA 2018. GODINE.

 

SVJEDODŽBE SE IZDAJU DO 6. SRPNJA 2018.