Državna matura


DRŽAVNA MATURA

Obavijesti o Državnoj maturi

SudARSHANA ROSHI, PROF.
Ispitna koordinatorica

VAŽNE INFORMACIJE

vezane za način polaganja ispita, kršenje pravila tijekom provedbe ispita te podnošenje prigovora

DOZOVOLJENI PRIBOR NA ISPITMA

PODNOŠENJE PRIGOVORA NA OCJENU DRŽAVNE MATURE

Pravilnikom o polaganju državne mature (čl. 43) propisani su način i rokovi podnošenja prigovora koji se odnose na:

– prigovore u vezi s nepravilnošću u provedbi ispita državne mature

– ocjenu.

PODJELA POTVRDA O ISPITIMA DRŽAVNE MATURE

20. SRPNJA 2017.

KALENDAR POLAGANJA DRŽAVNE MATURE

U JESENSKOM ROKU ŠKOLSKE GODINE 2016./2017.

kalendar ključnih datuma

LJETNI ROK 2016./2017.

PRIJAVA ISPITA: 1. 12. 2016. – 15. 2. 2017. OBJAVA REZULTATA: 12. 7. 2017. ROK ZA PRIGOVORE: 14. 7. 2017. KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 17. 7. 2017. PODJELA POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA: 20. 7. 2017.

JESENSKI ROK 2016./2017.

PRIJAVE: 20. 07. 2017. – 31. 07. 2017. (do 12.00 sati) ROK ZA ODJAVE (I PLAĆANJE) ISPITA: 03. 08. 2017. OBJAVA REZULTATA: 13. 09. 2017. ROK ZA PRIGOVORE: 15. 09. 2017. KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 19. 09. 2017. PODJELA POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA: 21. 09. 2017.