Državna matura

DRŽAVNA MATURA

Obavijesti o Državnoj maturi

SUDARSHANA ROSHI, PROF.
Ispitna koordinatorica

PODNOŠENJE PRIGOVORA

jesenski rok

konzultacije

za državnu maturu kod Ispitne koordinatorice Sudarshane Roshi, prof.

VAŽNE INFORMACIJE

vezane za način polaganja ispita, kršenje pravila tijekom provedbe ispita te podnošenje prigovora - jesenski rok

DOZVOLJENI PRIBOR NA ISPITMA

PODJELA POTVRDA O ISPITIMA DRŽAVNE MATURE

od 22. kolovoza 2017.

KALENDAR POLAGANJA DRŽAVNE MATURE

U LJETNOM ROKU ŠKOLSKE GODINE 2017./2018.

kalendar ključnih datuma

LJETNI ROK 2017./2018.

PRIJAVA ISPITA: 1. 12. 2017. – 15. 2. 2018.

OBJAVA REZULTATA: 11. 7. 2018.

ROK ZA PRIGOVORE: 13. 7. 2018.

KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 16. 7. 2018.

PODJELA POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA: 18. 7. 2018.

 

JESENSKI ROK 2016./2017.

OBJAVA REZULTATA: 13. 09. 2017. ROK ZA PRIGOVORE: 15. 09. 2017. KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 19. 09. 2017. PODJELA POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA: 21. 09. 2017.