Državna matura


Obavijesti o Državnoj maturi

Kontakt: Sudarshana Roshi, prof.

KALENDAR KLJUČNIH DATUMA

PRIJAVA ISPITA: 1. 12. 2016. – 15. 2. 2017.

OBJAVA REZULTATA: 12. 7. 2017.

ROK ZA PRIGOVORE: 14. 7. 2017.

KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 17. 7. 2017.

PODJELA POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA: 20. 7. 2017.