Redovita nastava

Nastavni planovi i programi

Nastavne planove izvedbenih školskih programa i eksperimentalnih programa (novi strukovni kurikulum)

školska godina 2016./2017.

Pogledaj više ...

 

Godišnji plan i program rada škole i Školski kurikulum

Godišnji plan i program rada škole školske godine 2016./2017.

Pogledaj više ....

Školski kurikulum školske godine 2016./2017.

Pogledaj više ....

 

Udžbenici

1. lipnja 2014.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske na temelju članka 23. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 27/10, 55/11, 101/13, u daljnjem tekstu Zakon) objavljuje Konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava prema odabiru stručnih aktiva u školama.

Prema navedenom stručni aktivi Tehničke škole Ruđera Boškovića, Zagreb odabrali su udžbenike za Konačnu listu po zanimanjima kako slijedi:

Pogledaj više ...

Državna matura

Završni rad

Dokumenti potrebni za izradu i obranu završnog rada

Pogledaj više ....

 

 

Učenici s teškoćama u razvoju

Vremenici pisanih provjera znanja

Nastavničko vijeće

više...

Pedagoško vijeće
više ...
Školski odbor

više ...

Vijeće učenika

više...

Vijeće roditelja

više...

Ostanimo u kontaktu