2.A

2. A

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO
BROJ UČIONICE: 0 - 1
"A" SMJENA

razrednica

MARIJA SAMARDŽIJA dipl.kateheta

PRIJEPODNEVNA SMJENA: 
PETAK 2.SAT (8:20 - 9:05)

POSLIJEPODNEVNA SMJENA: 
PETAK 4.SAT (16:20 - 17:05)

učenika

POPIS UČENIKA

školska godina 2017./2018.

RASPORED SATI I DNEVNE IZMJENE

Pratite izmjene rasporeda sati svaki dan

okvirni vremenik pisanih provjera znanja

OGLASNA PLOČA

UDŽBENICI

UDŽBENICI 1. lipnja 2014. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike…