Rasporedi sati


Od ponedjeljka 20. veljače 2017., nastava će se odvijati prema novom rasporedu sati za „B“ smjenu poslije podne i „A“ smjenu prije podne.

UČENICI

“A” SMJENA – PRIJE PODNE (20. VELJAČE 2017.)

“A” SMJENA – POSLIJE PODNE (13. VELJAČE 2017.)

“B” SMJENA – POSLIJE PODNE (20. VELJAČE 2017.)

“B” SMJENA – PRIJE PODNE (13. VELJAČE 2017.)

LEGENDA “A” I “B” SMJENA

RASPORED RADIONIČKIH VJEŽBI ZA 1., 2. I 3. RAZREDE 

NASTAVNICI 

“A” SMJENA – PRIJE PODNE (20. VELJAČE 2017.)

“A” SMJENA – POSLIJE PODNE (13. VELJAČE 2017.)

“B” SMJENA – POSLIJE PODNE (20. VELJAČE 2017.)

“B” SMJENA PRIJE PODNE (13. VELJAČE 2017.)

IZMJENE U RASPOREDU

“A” SMJENA

“B” SMJENA